Kérdések - válaszok (GYIK)

by Péter Győri on May 31, 2021 in Főmenü


Last updated on Jan 3, 2023 by Péter Győri


Gyakran ismételt kérdések:

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról

Mikor kapok értesítést a támogatásról?

Hetente több ezer Fővárosi Lakásrezsi Támogatás igénylés érkezik be az Alapítványhoz. Egyre többen érdeklődnek, hogy mikor kapnak értesítést arról, hogy megkapják a támogatást? Az Alapítvány eddig és a jövőben sem küld postai értesítést erről. Erre sem kapacitásunk, sem forrásunk nincs. (A meglévő forrást kizárólag a támogatásra fordítottuk eddig is, s a jövőben is.) Az Igénylő lap leadását követően ezeket összegyűjtjük, ellenőrizzük az érvényességét, teljességét, majd listába rögzítjük az összes igénylést, az érvényes igénylések listáját megküldjük a számlázó szervezeteknek, ezzel együtt átutaljuk e szervezeteknek a támogatás összegét és a számlázó szervezetek minden egyes soron következő kibocsájtott számlán jóváírják (vagyis a ténylegesen fizetendő összegből levonják) a támogatás összegét. Ez a folyamat - az Igénylő lap leadásának és a "legközelebbi" számlakiállításnak az idejétől függően - akár kettő, esetleg három hónapot is igénybe vehet. Röviden: az értesítés magán a számlán, számlajóváírás formájában történik. Vagyis ha valaki a leadástól számított második, vagy harmadik hónapban megkapott számlán sem találja a számlajóváírást, akkor érdemes az ezen a honlapon (a Tájékoztatóban) megadott elérhetőségeken érdeklődni ennek okáról. Minden egyes ilyen megkeresésre az Alapítvány munkatársai válaszolnak.

Még egy "jó tanács": azt tapasztaljuk, hogy sokan nem csatolják a szükséges dokumentumot (pl. nyugdíjfolyósítási kis szelvény, vagy banki kivonat), s ezért nem lehet érvényesként továbbküldeni az igényelt támogatást. Vagyis figyelni kell a szükséges (egyszerű) dokumentum csatolására!

A leggyakoribb hibák, melyekre figyelni kell

A hiányos, vagy rosszul kitöltött Igénylőlapokat ugyan rögzítjük, de érvényesség hiányában ilyenkor nem tudjuk kezdeményezni a számlajóváírást. A leggyakoribb hibák, melyek elkerülésére különösen figyelni érdemes:

  • Semmit nem csatol az Igénylőlap mellé az igénylő
  • Nyugdíjasok esetében hiányosan kerül megküldésre a jövedelemigazolás (hiányzik a nyugdíjszelvény vagy/és a nyugdíjról szóló határozat (igazolás) másolata
  • A határozat nem az igénylő nevére szól
  • Rossz nyugdíjszelvényt vagy rossz év eleji igazolást csatol (nem az igénylő nyugdíjas igazolása kerül megküldésre)

Aki már beadta az igénylését, de utólag észleli, hogy ezek közül valamelyik hiba nála előfordulhatott, s emiatt nem kezdődött el nála a számlajóváírás, az az igénylő az igénylését a pótlással együtt nyugodtan újra beadhatja és az ismertetett feldolgozást követően nála is elkezdődhet a 12 havi folyamatos számlajóváírás, támogatás-folyósítás.

Igénylés

Milyen határidőig kell beadni az igénylést?

Nincs határidő, a beadás folyamatos. Miután az Igénylőlap megérkezik az Alapítványhoz, annak érvényességét néhány napon belül ellenőrzik, majd a számlajóváírás igényt továbbítják a számlázó szervezethez. Ezt követően a legközelebbi számlakibocsájtás során történik a számlajóváírás, ettől számítva 12 hónapon keresztül.

Nem egyhavi számlázásnál hogyan jár a támogatás?

Ha a számla nem egyhavi fogyasztásról, díjfizetésről szól, akkor annyiszor 2000 forint támogatás kerül jóváírásra, ahány hónapról szól a számla.

Hogyan kell érteni, hogy "legfeljebb kettő típusú" szolgáltatásra lehet Fővárosi Lakásrezsi Támogatást igényelni?

Persze lehet csak egy szolgáltatás típusra is támogatást igényelni: ívóvíz-szennyvízelvezetési-szemétszállítási szolgáltatásra (ez együtt egy típusnak számít), vagy távhőszolgáltatásra, vagy gázszolgáltatásra, vagy villamosenergia-szolgáltatásra. A 100 000 Ft feletti (de 170 000 alatti) nyugdíjszerű ellátásban részesülők kizárólag egy szolgáltatás típusra igényelhetnek támogatást.

A többi igényjogosult igényelheti az ívóvíz-szennyvízelvezetési-szemétszállítási szolgáltatásra a támogatást és ehhez kiválaszthat a másik három szolgáltatás közül (távhő, gáz, villamosenergia) egy másikat is. Ilyen módon lehet legfeljebb kettő típusú szolgáltatásra Fővárosi Lakásrezsi Támogatást igényelni.

Az én nevemen van a számla, de nem én felelek meg a támogatásra jogosító (a rendelet 3. §-ában felsorolt) valamelyik feltételnek. Ilyenkor igényelhetünk-e Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

Amennyiben Önök egy háztartásban élnek (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége), akkor igen, igényelhet. Ilyenkor indokolt az "Igénylő adatai"-nál az ellátásban részesülő adatait megadni és ő is írja alá az igénylést, de az egyes szolgáltatásoknál a díjfizetőként nyilvántartott személy nevét, illetve a Vevő (Fizető) azonosítót kell beírni. (A támogatást csak így tudják a megfelelő számlán jóváírni.)

Én megfelelek a támogatásra jogosító (a rendelet 3. §-ában felsorolt) valamelyik feltételnek, de nem az én nevemen van a számla. Ilyenkor igényelhetünk-e Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

A válasz ugyanaz, mint az előző kérdésnél.

Én megfelelek a támogatásra jogosító (a rendelet 3. §-ában felsorolt) valamelyik feltételnek, de nem az én nevemen van a számla - akinek a nevén van a számla, az nem is lakik itt. Ilyenkor igényelhetünk-e Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

Igen, amennyiben igazolja, hogy Ön (az igénylő) a szolgáltatásért fizetendő díj viselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett.

A lakásban lakók egyike megfelel a támogatásra jogosító (a rendelet 3. §-ában, vagy 3/a. §-ában felsorolt) valamelyik feltételnek, de nincs ide bejelentve. Ilyenkor igényelhetünk-e Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

Az igénylés feltétele annak igazolása, hogy az igénylő a szolgáltatásért fizetendő díj viselésére mint végső felhasználó közvetlenül vagy közvetve kötelezett és ő, vagy a vele egy háztartásban élő személy megfelel a rendelet 3. §-ában, vagy 3/a. §-ában felsorolt valamelyik feltételnek (háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége). Vagyis, ha semmilyen módon nincs ide bejelentve a rendelet 3. §-ában, vagy 3/a. §-ában felsorolt valamelyik feltételnek megfelelő személy, akkor nem igényelhető támogatás.

Nyugdíjas vagyok (nyugdíjszerű ellátásban részesülök), viszont nem felelek meg a rendelet 3. §-ában felsorolt egyik feltételnek sem. Ilyenkor igényelhetünk-e Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

Igen:

Amennyiben a háztartás mindkét tagja nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül és egyikőjük folyósított ellátása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot, akkor őt írják be igénylőként, s így két típusú szolgáltatáshoz is igénybe vehetik a támogatást.

Amennyiben a háztartás mindkét tagja nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül és mindkettőjük folyósított ellátása meghaladja a 100.000 Ft-ot, de egyikőjük folyósított ellátása nem haladja meg a 170.000 Ft-ot (2023. január 1-től a 200.000 Ft-ot!), akkor őt írják be igénylőként, de ilyenkor csak egy típusú szolgáltatáshoz veheti igénybe a támogatást.

Amennyiben a háztartás (mindkét) tagja nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül és (mindkettőjük) folyósított ellátása meghaladja a 170.000 Ft-ot (2023. január 1-től a 200.000 Ft-ot!), akkor nem vehetik igénybe ezt a támogatást.

Nyugdíjas vagyok (nyugdíjszerű ellátásban részesülök), de megfelelek a rendelet 3. §-ában felsorolt egyik feltételnek is. Ilyenkor igényelhetünk-e Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

Igen. Ilyenkor a Nyilatkozat részen ki kell tölteni az ilyen, 3. §-beli ellátásra vonatkozó adatokat (valamint csatolni kell az ezt alátámasztó dokumentum másolatát) és ilyenkor két típusú szolgáltatásra is lehet igényelni a támogatást.

„Úgy érzem, hogy rászorult vagyok.” Kapok-e rezsitámogatást?

Ha az Igénylőlap és Tájékoztatóban felsorolt jogosultság egyikét igazoló dokumentum-másolat hiánytalanul eljut az Alapítványhoz, akkor veheti igénybe a Fővárosi Lakásrezsi Támogatást.

Ha a kerülettől is kértem, kapok rezsitámogatást, akkor is igényelhetek Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

Igen. Sőt, aki ilyen támogatást kap a kerülettől, az jogosult is Fővárosi Lakásrezsi Támogatást igényelni. A kettő kiegészíti egymást.

Ha már most is kapom a korábbi Fővárosi Lakásrezsi Támogatást, akkor annak lejárta előtt igényelhetek-e egy másik szolgáltatásra is támogatást?

Igen, de ilyenkor új Igénylőlapot kell kitölteni és beadni, megjelölve rajta, hogy milyen szolgáltatásokhoz igényli a támogatást. Ebben az esetben, amikor az új igénylésnek megfelelő számlajóváírás elkezdődik, ezzel egyidejűleg a régi megszűnik, s az új lesz érvényes 12 hónapig.

Elég-e a rezsitámogatáshoz igazolni, hogy például rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök?

Igen. Egy olyan dokumentum másolatával, melyen szerepel az igényjogosult nevén kívül az erről szóló határozat száma, az ezt kiadó szervezet (hivatal) neve és az ellátás kezdő és végső időpontja.

Milyen dokumentumot kell csatolni arról, hogy nyugdíjas vagyok (vagy más, nyugdíjszerű ellátásban részesülök) és az hány forint?

Ilyenkor elég a legutóbbi bankszámla-kivonat, vagy postai "rózsaszín szelvény" másolatának ÉS a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó megállapítási határozatnak, dokumentumnak a másolatát csatolni.

Levonás, letiltás terheli a nyugdíjamat. Ilyenkor melyik összeg számít?

A levonások, letiltás után fennmaradó, ténylegesen folyósított, megkapott összeg számít.

Ha a jogosultság alapjául szolgáló feltétel az igénylést követően megszűnik, elvész-e a díjtámogatást is ezzel együtt?

Nem, a támogatás igénylésekor meglévő státusz az irányadó. Ha az igényléskor rezsitámogatásra jogosult fogyasztó volt, akkor 12 hónapig jár a támogatás.

„Szabályosan beadtam az igénylést, melléklettel együtt. Miért nem látom a számlán a számlajóváírást?”

A polgármesteri hivataloktól minden hónap 15-én gyűjtik össze az igényléseket, ezt követően az Alapítványnak legfeljebb 15 nap áll rendelkezésére, hogy ellenőrizze az érvényességet, és csak az ezt követő hónap után megkapott számlán jelenhet meg a számlajóváírás (addig rögzítik, „fölvezetik”, nyomtatják stb.). Ha ekkor sem látja a számlán a jóváírást, akkor a Tájékoztatóban megadott címen lehet érdeklődni. Minden jelzést alaposan kivizsgálunk.

Hátralék

„Díjfizetési hátralékba estem, beadhatom-e Fővárosi Lakásrezsi Támogatásra az igénylést?”

Igen. De ez a támogatás nem csökkenti az igénylés előtti hátralékot, viszont ezt követően fizetni kell az adott havi (rezsitámogatással csökkentett) számlát, csak így lehet a támogatáshoz hozzájutni.

Hátralékos számla kiegyenlítésére lehet-e fordítani a Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

Nem, ez kizárólag a fizetendő havi díjak csökkentését szolgálja.

Jóváírás

Ha a támogatás egy számlában a számla alacsony összege miatt esetleg nem elszámolható, későbbi számlákban felhasználható-e?

Igen. Ilyenkor a jogosultság időszakának (12 hónap) elteltével is jóváírható a támogatás.

Igénybe nem vett – el nem számolható – támogatás visszautalandó?

Igen, például ha az igénylő időközben elhalálozott, vagy elköltözött Budapestről. Az el nem számolt támogatást a számlázó szervezet az Alapítvány részére visszautalja.

Egyéb

12 hónap után folytatódik-e a támogatás?

Az igénylés 12 hónapra szól, de lejárat előtt lehet majd ismét igényelni, a jogosultságot ilyenkor ismét igazolni kell majd.

Védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel

A védendő fogyasztói nyilvántartásba vételi kérelmet - az ügyfél és az igazgatási szerv (kormányhivatal, vagy önkormányzat) által hiánytalanul kitöltve, aláírva stb. - hogyan lehet eljuttatni az ELMŰ-ÉMÁSZ-hoz, vagy gázszolgáltatás esetén az NKM-hez?

ELMŰ-ÉMÁSZ

1/a. Személyesen: Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati irodáiban, melyek elérhetőségei és nyitva tartásai itt találhatóak: https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes/ugyintezesi-modok/ugyfelszolgalati-irodak

1/b. Személyesen, de meghatalmazott útján: Így is be lehet adni, de ilyenkor minden esetben Meghatalmazás szükséges.

A személyes ügyintézéshez célszerű az online ügyfélszolgálaton keresztül, az EnergiApp mobilapplikáción, illetve telefonon időpontot igényelni.

2. Postán: A szükséges dokumentumokat az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1300 Budapest 3, Pf. 151 címre lehet megküldeni.

NKM (gáz)

1/a. Személyesen: Az NKM Ügyfélszolgálati irodáiban, melyek elérhetőségei és nyitva tartásai itt találhatóak: https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat-kereso

1/b. Személyesen, de meghatalmazott útján: Így is be lehet adni, de ilyenkor minden esetben Meghatalmazás szükséges.

A személyes ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges, az ügyfélszolgálat 06 1/20/30/70 474 9999-es telefonszámán.

2. Postán: A szükséges dokumentumokat az NKM Ügyfélkapcsolati Kft.1439 Budapest, Pf. 700 címre lehet megküldeni.

ELMŰ-ÉMÁSZ és NKM

Ha a kormányhivatal, vagy az Önkormányzat küldi meg a dokumentumokat, abban az esetben is feldolgozásra kerülnek a kérelmek.

Amennyiben az ügyfél a jogosultságát a megküldött önkormányzati, kormányhivatali vagy Magyar Államkincstári határozattal, a megküldött nyomtatványokkal igazolja, a hiánytalan kérelmek esetén védendő fogyasztói nyilvántartásba veszik, és erről 8 napon belül írásban értesítést küldenek, mindig az ügyfél részére.

Categories

Archive