GYIK

by Péter Győri on Jun 29, 2020 in Főmenü


Last updated on Sep 14, 2020 by Péter Győri


Gyakran ismételt kérdések:

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról

Igénylés

Milyen határidőig kell beadni az igénylést?

Nincs határidő, a beadás folyamatos. A támogatás az Alapítványhoz beérkezést követő hónap utáni havi számlán kerül jóváírásra és onnantól kezdve 12 hónapon keresztül. (Példa: augusztus 10-én beadja az igénylést a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, először az októberi számlán jelenik meg a számlajóváírás, majd ezt követően 12 hónapon keresztül folyamatosan.)

„Szabályosan beadtam az igénylést, melléklettel együtt. Miért nem látom a számlán a számlajóváírást?”

A polgármesteri hivataloktól minden hónap 15-én gyűjtik össze az igényléseket, ezt követően az Alapítványnak legfeljebb 15 nap áll rendelkezésére, hogy ellenőrizze az érvényességet, és csak az ezt követő hónap után megkapott számlán jelenhet meg a számlajóváírás (addig rögzítik, „fölvezetik”, nyomtatják stb.).

Kéthavi számlázásnál hogyan jár a támogatás?

Ha a számla kéthavi fogyasztásról, díjfizetésről szól, akkor kéthavi (kétszer 2000 forint) támogatás kerül jóváírásra.

Védendő fogyasztói nyilvántartásba vétel

A védendő fogyasztói nyilvántartásba vételi kérelmet - az ügyfél és az igazgatási szerv (kormányhivatal, vagy önkormányzat) által hiánytalanul kitöltve, aláírva stb. - hogyan lehet eljuttatni az ELMŰ-ÉMÁSZ-hoz, vagy gázszolgáltatás esetén az NKM-hez?

ELMŰ-ÉMÁSZ

1/a. Személyesen: Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati irodáiban, melyek elérhetőségei és nyitva tartásai itt találhatóak: https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/ugyintezes/ugyintezesi-modok/ugyfelszolgalati-irodak

1/b. Személyesen, de meghatalmazott útján: Így is be lehet adni, de ilyenkor minden esetben Meghatalmazás szükséges.

A személyes ügyintézéshez célszerű az online ügyfélszolgálaton keresztül, az EnergiApp mobilapplikáción, illetve telefonon időpontot igényelni.

2. Postán: A szükséges dokumentumokat az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 1300 Budapest 3, Pf. 151 címre lehet megküldeni.

NKM (gáz)

1/a. Személyesen: Az NKM Ügyfélszolgálati irodáiban, melyek elérhetőségei és nyitva tartásai itt találhatóak: https://www.nkmenergia.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat-kereso

1/b. Személyesen, de meghatalmazott útján: Így is be lehet adni, de ilyenkor minden esetben Meghatalmazás szükséges.

A személyes ügyintézéshez időpontfoglalás szükséges, az ügyfélszolgálat 06 1/20/30/70 474 9999-es telefonszámán.

2. Postán: A szükséges dokumentumokat az NKM Ügyfélkapcsolati Kft.1439 Budapest, Pf. 700 címre lehet megküldeni.

ELMŰ-ÉMÁSZ és NKM

Ha a kormányhivatal, vagy az Önkormányzat küldi meg a dokumentumokat, abban az esetben is feldolgozásra kerülnek a kérelmek.

Amennyiben az ügyfél a jogosultságát a megküldött önkormányzati, kormányhivatali vagy Magyar Államkincstári határozattal, a megküldött nyomtatványokkal igazolja, a hiánytalan kérelmek esetén védendő fogyasztói nyilvántartásba veszik, és erről 8 napon belül írásban értesítést küldenek, mindig az ügyfél részére.

„Úgy érzem, hogy rászorult vagyok.” Kapok-e rezsitámogatást?

Ha az Igénylőlap és a (NKM-gáz, vagy ELMŰ-ÉMÁSZ) védendő fogyasztói nyilvántartásba vételt, vagy annak kezdeményezését igazoló nyomtatvány hiánytalanul eljut az Alapítványhoz, akkor veheti igénybe a Fővárosi Lakásrezsi Támogatást.

Elég-e a rezsitámogatáshoz igazolni, hogy pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül?

Nem. Nem ezt kell igazolni, hanem a védendő fogyasztói nyilvántartásban vételt, vagy annak kezdeményezését a rendszeresített nyomtatványon.

"Részesülök időskorúak járadékában, vagy aktív korúak ellátásában, vagy a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban, vagy ápolási díjban stb., de nem vagyok védendő fogyasztó. Mit tegyek?"

Ilyenkor fel kell keresni az ellátást megállapító hatóságot (kormányhivatal, polgármesteri hivatal) és együttesen ki kell tölteni a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételi kérelmet, melyet el kell juttatni az ELMŰ-ÉMÁSZ-hoz, vagy NKM-gázhoz.

„Sem a villanyóra, sem a gázóra nincs az én nevemen. Mit tegyek?”

Védendő fogyasztói nyilvántartásba csak az vehető, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy szerződést kötött a szolgáltatóval (valamelyikük nevén van az óra), ilyenkor tehát ezt is el kell intézni, mert csak így lehet a védendő fogyasztói nyilvántartásba vételt kérelmezni.

Ha a védendő fogyasztói státusz a támogatás folyósítása közben megszűnik, elvész-e a díjtámogatást is ezzel együtt?

Nem, a támogatás igénylésekor meglévő státusz az irányadó. Ha akkor védendő fogyasztó volt, akkor 12 hónapig jár a támogatás.

Hátralék

„Díjfizetési hátralékba estem, beadhatom-e Fővárosi Lakásrezsi Támogatásra az igénylést?”

Igen. De ez a támogatás nem csökkenti az igénylés előtti hátralékot, viszont ezt követően fizetni kell az adott havi (rezsitámogatással csökkentett) számlát, csak így lehet a támogatáshoz hozzájutni.

Mi történik, ha valaki nem fizeti a támogatással csökkentett havi rezsidíjat?

Ilyenkor 90 nap nem-fizetés után a támogatás visszavonásra kerül és a teljes összegű ki-nem-fizetett díj hátralékként követelhető.

Hátralékos számla kiegyenlítésére lehet-e fordítani a Fővárosi Lakásrezsi Támogatást?

Nem, ez kizárólag a fizetendő havi díjak csökkentését szolgálja.

Jóváírás

Ha a támogatás egy számlában a számla alacsony összege miatt esetleg nem elszámolható, későbbi számlákban felhasználható-e?

Igen. Ilyenkor a jogosultság időszakának (12 hónap) elteltével is jóváírható a támogatás, az igénylés benyújtását követő naptári év december 31-ig.

Igénybe nem vett – el nem számolható – támogatás visszautalandó?

Igen. A jelzett határidőig el nem számolt támogatást a számlázó szervezet az Alapítvány részére visszautalja.

Költözködés

Aki távhőre igényelt támogatást, de a 12 hónap alatt a távhős lakásából más fűtésű lakásba költözik, a hátralévő hónapok támogatását elveszíti-e?

Nem. Amennyiben ilyenkor egy új (a víz-csatorna, szemét díj támogatásra vonatkozó) igénylőlapot benyújt az Alapítványhoz (ilyenkor új melléklet nem kell), jelezve a költözés tényét, a dátum pontos megjelölésével, akkor az Alapítvány a 12 hónapból fennmaradó időre a támogatást aszerint folyósítja.

Egyéb

12 hónap után folytatódik-e a támogatás?

Az igénylés 12 hónapra szól, de lejárat előtt lehet majd ismét igényelni, az akkori jogosultságot ilyenkor ismételt igazolni kell majd.


Categories

Archive